Kullanılan bir takım ilaçlarla hastanın hemen hemen tüm reflekslerinin korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku halidir. Anestezi uzmanı tarafından uygulanan bir metottur.

Diş hekimliğinde sedasyon özellikle diş hekimi korkusu bulunan, diş tedavisine gerek yaş gerekse mental ve psikolojik olarak izin vermeyen hastalarda uygulanan güvenli bir yöntemdir.

Hastada herhangi bir yan etki yaratmayan sedasyon yöntemi, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanabilecek bir yöntemdir. Erişkinlerde uygulanan intravenöz (damariçi) ajanlar ile tek seansla birçok diş tedavisi yapılabilir ve tedavi sonrasında hasta rahatlıkla evine gidebilir. Ancak, hastanın yanında yakını ile gelmesi gerekir ve güç kaybedecek hareketlerden, araba kullanmaktan kaçınmalı, istirahat etmelidir. Bu yöntem ile hasta, güvenli ve rahat, korku hissinden uzak bir ortamda herhangi bir acı hissetmeden sağlığına kavuşabilir.

Bu yöntem, çocuklarda uygulandığında da özellikle korkuya meyilli çocukların bilinçaltında derin izler bırakacak psikolojik travmaları engeller.Çünkü yapılan işlemler neredeyse hiç hatırlanmaz.

Online Randevu