Çenelerdeki iskeletsel bozukluklar ve dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesiyle ilgilenen bilim dalıdır. İskeletsel bozukluklar büyüme ve gelişimini tamamlamış bireylerde ortodontik tedaviyle düzeltilemez fakat dişlerdeki çapraşıklıklar her yaşta düzeltilebilir.

Sabit Ortodontik Tedavi

Ortodontistlerin kullandığı çeşitli apereylerin yanı sıra en çok kullanılan tedavi şekli sabit braketler ve teller yardımıyla yapılan tedavidir. Dişlere yapıştırılan braketler metal ya da diş renginde olabilirler.

Hareketli Ortodontik Tedavi

Hastaların kendilerinin takıp çıkarabildiği apereylerdir. Sadece uygun vakalarda kullanılabilir, her vakada kullanılamaz.

Çene Ortopedisi

Alt ve üst çenenin birbirlerine göre ve kafa kaidesine göre olan uyumsuzluklarını özel apereylerle düzeltme işlemidir. Genelde ortodontik tedaviyle birlikte yürütülür.

Invisalign

Nisbeten hafif vakalarda kullanılan şeffaf plaklar vasıtasıyla uygulanan bir ortodontik tedavidir. Dişler yer değiştirdikçe bu plaklar yenilenir.

Tedavinin şekli, süresi ve fiyatı her vaka için özel olarak ortodontist tarafından belirlenir.

Neden Ortodonti?

Çapraşık dişlerle ağız hijyeni sağlamak daha güçtür ve bu yüzden dişeti rahatsızlıkları ve çürükler daha kolay oluşur.

Çapraşıklıkta ve eklem ilişkisi bozuk olduğunda çiğneme tam yapılamaz sindirim sisteminde bir takım problemler başlar.

Alt ve üst dişlerin birbiriyle tam uyumlu olmadığı durumlarda, çene eklemine veya tek bir dişe fazla yük gelerek ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir.

Estetik olarak özellikle bazı vakalarda inanılmaz değişiklikler yaratılabilir.

Ortodontik braketler gülüşünüzü düzenlemek ve sağlığınıza kavuşmak için en iyi seçeneklerden biridir.

Online Randevu