Ağız diş ve çenelerle ilgili olarak oluşan hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Çene kemiği ve yumuşak dokularda oluşabilecek her türlü kist, tümör, yumuşak doku lezyonlarıyla seyreden hastalıklar bu dalın ilgi alanına girer. En çok yapılan işlem gömülü yirmi yaş cerrahisidir.

Gülüş Dizaynı Prensipleri Gülüş Dizaynı Prensipleri
Apikal Rezeksiyon Kötü Pozisyondaki 20 Yaş Dişi

20 Yaş Dişleri

20 yaş dişleri çenede 16 yaşından itibaren yer almaya başlarlar. Çok arkada oldukları için iyi temizlenemediklerinden çok çabuk çürürler. Bazen kendilerine yer bulamadıklarından ya gömülü kalırlar,ya da olması gereken yerde ve şekilde süremezler.Gömülü 20 yaş dişlerinin çevresinde kist oluşabilir, pozisyonlarından dolayı diğer dişlere baskı yapabilirler;çapraşıklığa ,iltihap oluşmasına ve dolayısıyla ağrıya yol açabilirler. Böyle durumlarda eğer hekim bu tür dişlerin ağızda kalmasının diğer dişlere ve çevre dokulara zarar vereceğini düşünüyorsa çekim kararı verilir.

Gömülü yirmi yaş dişleri de diğer dişler gibi lokal anestezi altında hasta kesinlikle ağrı hissetmeden çekilirler. Operasyon sonrasında hasta hekiminin tavsiyelerine uyarsa bu dönemi daha rahat atlatacaktır. Cerrahi sonrasında az miktarda ağrı ve şişlik normal karşılanır,fakat hasta çoğu zaman günlük yaşantısına devam edebilir.

Online Randevu