Kullanılan implantın yüzey özelliklerine göre kemikle kaynaşma süresi 3 haftayla 6 ay arasında değişkenlik gösterir.Bu kaynaşma tam olarak sağlanmadan yapılan protezler sonucu implantların üzerlerine gelen yıkıcı kuvvet implantın kaybına sebep olabilir. Bu bekleme döneminde hasta hiçbir zaman dişsiz kalmaz. Hekimin uygun gördüğü bir geçici protez yapılır. Kaynaşma süresinin sonunda daimi protezlerin yapımı yaklaşık 5-7 gün sürer.

Online Randevu